3.11. Xuất báo cáo

* Tính năng xuất báo cáo ra file excel thông tin của những bệnh nhân đã đến phòng khám trong một khoảng thời gian người dùng tuỳ chọn. Bao gồm các cột thông tin cơ bản: STT, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ, Khám lâm sàng, Chẩn đoán, Bác sĩ khám bệnh, Ngày khám, có thể chọn các cột để xuất dữ liệu.* Tính năng xuất báo cáo ra file excel danh sách các thuốc trong kho tại thời điểm hiện tại, dữ liệu xuất bao gồm các cột thông tin cơ bản: STT, Tên thuốc, Tên gốc, Thuốc ngoại, Quy cách đóng gói, Mã thuốc, Dạng thuốc, Đơn vị sử dụng, Phương thức sử dụng, Giá vốn, Giá bán, Số lượng tồn, Ngày nhập, Ngày hết hạn, Nguồn gốc, Ghi chú, có thể chọn các cột để xuất dữ liệu.