3.2. Tiếp nhận bệnh nhân

Tiếp nhận bệnh nhân khám bệnh, điền thông tin và in phiếu chờ khám bệnh. Giảm bớt thời gian nhập thông tin bệnh nhân của bác sĩ dành cho các phòng khám đông khách, thông tin được nhập sẵn từ bàn tiếp nhận và chuyển cho bác sĩ để khám và tiến hành kê toa thuốc.

Hướng dẫn

Tính năng cho phép tiếp nhận bệnh nhân khám bậnh và tạo phiếu số thứ tự.
(1) Người tiếp nhận bệnh nhân nhập vào các thông tin bệnh nhân: Họ tên, ngày sinh (hoặc năm sinh), tuổi, giới tính, địa chỉ, tỉnh / thành phố, điện thoại, người giám hộ, mạch, huyết áp, nhiệt độ, cân nặng, chiều cao, chỉ số BMI, sau đó bấm vào nút "Lưu và in phiếu thứ tự" (3) để tiến hành in
(2) Vùng hiển thị danh sách bệnh nhân đang chờ, bao gồm các thông tin như tên bệnh nhân, số thứ tự đã phát, trong trường hợp muốn huỷ, người dùng bấm vào nút "X" để xoá bệnh nhân khỏi danh sách chờ.
(3) Lưu thông tin bệnh nhân và in số thứ tự theo mẫu hiển thị, sử dụng loại máy in khổ nhỏ chuyên in số thứ tự, hoặc có thể in phiếu thứ tự mà không cần lưu thông tin bệnh nhân bằng nút "IN" ở góc phải phía trên. Số thứ tự có thể được thay đổi bằng cách nhập trực tiếp con số hoặc nhấn vào các nút (+) hay (-) để tăng / giảm giá trị hiện tại.
(4) Danh sách bệnh nhân cũ, có thể tìm kiếm nhanh bằng cách nhập tên vào ô tìm kiếm hoặc tìm nâng cao, người dùng có thể nhấn chuột vào nút "Sao chép" bên phải để sao chép thông tin bệnh nhân cũ và tạo số thứ tự.
(5) Hiển thị danh sách bệnh nhân đã hẹn tái khám hôm nay, và danh sách bệnh nhân đã khám hôm nay, nhấn chuột vào tên bệnh nhân để xem chi thông tin chi tiết.