6. Điều khoản

Các điều khoản sử dụng chương trình phần mềm phòng khám MeClinic:

  1. Tuân thủ đúng thời hạn, số tiền và phương thức thanh toán khi sử dụng phần mềm.
  2. Không sử dụng phần mềm quản lý phòng khám đông y MeClinic vào mục đích trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, hoặc trái với đạo đức kinh doanh.
  3. Medict.mobi chỉ có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng phần mềm và license phần mềm quản lý phòng khám MeClinic, không chịu trách nhiệm về bất cứ dữ liệu nào được nhập vào phần mềm quản lý phòng khám MeClinic của khách hàng.
  4. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đăng tải lên Internet từ tài khoản phần mềm quản lý phòng khám MeClinic của bên mình.
  5. Medict.mobi không chịu trách nhiệm về dữ liệu của phần mềm trong trường hợp ổ cứng của máy tính cài đặt phần mềm của khách hàng bị mất hay hư hỏng, không còn truy xuất được dữ liệu.
  6. Medict.mobi Cho phép khách hàng cập nhật khi ra mắt một phiên bản nâng cấp mới của phần mềm quản lý phòng khám MeClinic (có thu phí).
  7. Khách hàng cam kết thực hiện đúng và đủ các điều khoản khi sử dụng chương trình.
  8. Không chuyển giao phần mềm / tài khoản sử dụng cho bên thứ 3 nếu chưa được sự chấp nhận.

 

Đăng Ký Sử Dụng
Phiên bản Tây Y
Đăng Ký Sử Dụng
Phiên bản Đông Y