3.3b. Khám bệnh - Tạo toa thuốc mới (Sử dụng cho phòng khám Đông Y)

Khám bệnh, tạo hồ sơ bệnh án đông y dễ dàng, hỗ trợ nhập nhiều thông tin để tạo bệnh án đông y, xem lại hồ sơ bệnh án và các toa thuốc thuốc cũ của bệnh nhân, tính năng sao chép nhanh toa cũ giúp rút ngắn việc nhập dữ liệu cho bệnh án mới, tăng hiệu quả trong công việc. Ngoài ra hầu hết các vùng nhập dữ liệu có khả năng tự động tính toán, gợi ý dữ liệu nhập giúp đơn giản hoá trong việc nhập dữ liệu.

Hướng dẫn

Tính năng hỗ trợ làm bệnh án, kê toa thuốc nhanh chóng, nhận thông tin bệnh nhân và kê đơn thuốc.
(1) Nhập tên bác sĩ vào phần ký tên, bác sĩ lưu ý nhập trước thông tin này vào đầu mỗi buổi khám bệnh, đây là tên được hiển thị ở sau phần chữ ký của bác sĩ trên toa thuốc.
(2) Nhập thông tin bệnh nhân bao gồm các trường cơ bản như họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại liên hệ,... Các thông tin này sẽ được lưu trữ để bác sĩ dễ dàng xem lại thông tin liên hệ bệnh nhân của mình.
(3) Phần khám bệnh được thiết kế đặc thù để lưu trữ bệnh án Đông Y, bao gồm các thông tin cơ bản như lý do khám, bệnh sử, tiền căn, khám, khám các cơ quan theo tây y và đông y, cho phép nhập hình ảnh để lưu trữ vào phần mềm,...
(4) Khám các cơ quan theo tây y, bao gồm Đầu mặt cổ, Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hoá, Thận, Tiết niệu, Thần kinh, Cơ xương khớp, cơ quan khác, bác sĩ chọn vào cơ quan tương ứng để nhập thông tin khám cho bệnh nhân.
(5) Khám theo đông y, bao gồm Vọng, Văn, Vấn, Thiết, Chứng, Bát Cương, Bệnh Danh, Pháp Trị, bác sĩ nhấn chọn vào các mục tương ứng để nhập thông tin chi tiết.
(6) Phần ra chẩn đoán có chẩn đoán sơ bộ, chẩn đoán phân biệt, hướng điều trị, tiên lượng, diễn tiến bệnh, các phần chẩn đoán đều có hỗ trợ nhắc theo ICD-10, giúp thao tác nhanh.
(7) Nút điều trị cụ thể, bác sĩ nhấn vào nút này để tiến hành kê toa thuốc cho bệnh nhân, phần kê toa thuốc được thiết kế cho phòng khám đông y, bao gồm dịch vụ, thủ thuật, kê đơn thuốc thang, kê đơn thành phẩm, và y dụng cụ kèm theo, các toa thuốc thang, thành phẩm được thiết kế riêng để in phù hợp với nhu cầu của từng phòng khám.
(8) Các số tiền liên quan: dịch vụ, thành phẩm, thuốc thang và số tiền tổng cộng cần thu từ khách hàng.
(9) Cụm nút chức năng quản lý việc tạo và in toa thuốc:


(10) Tìm bệnh nhân cũ, bác sĩ nhập từ khoá tên bệnh nhân cũ để tìm kiếm, kết quả được hiển thị bên dưới ô tìm kiếm, nhấn vào nút "Sao chép" bên cạnh tên bệnh nhân để sao chép thông tin bệnh nhân vào toa thuốc hiện tại.
(11) Khi chọn vào một bệnh nhân, danh sách các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đó được hiển thị ở phần này theo ngày tạo, bác sĩ có thể nhấn vào để xem lại nội dung hồ sơ cũ và bấm nút "Sao chép" để sao chép toàn bộ thông tin cũ vào màn hình khám bệnh hiện tại.
(12) Sử dụng "Cận lâm sàng" khi bác sĩ muốn yêu cầu bệnh nhân làm các xét nghiệm trước khi chẩn đoán và kê toa, có thể thêm hình ảnh vào kết quả xét nghiệm khi bệnh nhân đã thực hiện xong để lưu lại.

Các hình ảnh