3.1. Theo dõi tình hình phòng mạch

Tính năng cho phép các bác sĩ có cái nhìn tổng quan về phòng mạch của mình hiện tại, như thống kê số bệnh nhân, số toa thuốc đã tạo gần đây, tổng số bệnh nhân, thuốc, toa thuốc đã tạo, thu chi,... Công cụ hỗ trợ quản lý thông tin bằng máy tính nên đảm bảo tính chính xác, cập nhật nhanh chóng, loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng giấy tờ trong quản lý.Hướng dẫn

Tính năng thể hiện thông tin tóm tắt tình hình hoạt động của phòng mạch, người dùng có thể chọn theo khoảng thời gian 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày gần đây, hoặc định nghĩa khoảng thời gian để xem thông tin hoạt động phòng khám, bao gồm: