3.3a. Khám bệnh - Tạo toa thuốc mới (sử dụng cho phòng khám Tây Y)

Khám bệnh, kê toa thuốc dễ dàng, mọi thông tin liên quan đều được hiển thị trực tiếp trên màn hình giúp các bác sĩ có thể nắm được tình hình bệnh nhân của phòng mạch, xem lại các toa thuốc cũ của bệnh nhân, cũng như tính năng sao chép nhanh toa cũ giúp rút ngắn việc nhập dữ liệu cho toa thuốc mới, tăng hiệu quả trong công việc. Ngoài ra hầu hết các vùng nhập dữ liệu có khả năng tự động tính toán, gợi ý dữ liệu nhập giúp đơn giản hoá trong khâu nhập dữ liệu.

Hướng dẫn

Tính năng hỗ trợ kê toa thuốc nhanh chóng, nhận thông tin bệnh nhân và kê đơn thuốc.
(1) Nhập tên bác sĩ vào phần ký tên, thông tin này sẽ được hiển thị khi bác sĩ in toa thuốc ở phần chữ kí xác nhận, bác sĩ vui lòng điền thông tin tên này khi bắt đầu buổi khám bệnh.
(2) Tìm kiếm lại bệnh nhân cũ đã lưu để tiến hành cho toa mới, nhấn vào nút "Sao chép"để sao chép thông tin bệnh nhân cũ vào toa thuốc mới.
(3) Hiển thị danh sách các toa thuốc cũ của bệnh nhân khi chọn vào bệnh nhân ở mục (2), nhấn vào toa thuốc để xem lại nội dung toa thuốc đã kê trước đó, nhấn vào nút "Sao chép" để sao chép toàn bộ thông tin toa thuốc (kể cả thông tin bệnh nhân) vào toa mới.
(4) Nhập thông tin bệnh nhân bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số các chỉ số,... để bắt đầu khám bệnh.
(5) Nhập thông tin khám bệnh cho bệnh nhân: khám lâm sàng, chẩn đoán (theo ICD-10), hệ thống sẽ tự hiển thị các gợi ý theo ICD-10 khi gõ mã hoặc tên chẩn đoán, lời dặn bệnh nhân, ghi chú dị ứng thuốc (nếu có).
(6) Thể hiện danh sách thuốc bác sĩ kê cho toa thuốc, bao gồm các thông tin như tên thuốc, số lần / ngày, số lượng sử dụng / lần, phương thức dùng thuốc, ghi chú, các thông tin này được hiển thị sẵn dựa vào thông tin đã nhập ở phần kho thuốc, bác sĩ chỉ cần nhập số ngày thuốc và số lượng, hệ thống sẽ tự động tính ra số tiền thuốc dựa trên số lượng đã nhập và làm tròn theo như cấu hình định sẵn.
(7) Ô nhập từ khoá tìm kiếm thuốc trong kho, danh sách tìm kiếm sẽ được hiển thị bên dưới, bác sĩ có thể chọn rồi bấm Enter hoặc double click vào dòng muốn chọn để thêm thuốc vào toa.
(8) Hiển thị các số tiền đã được tính toán: tiền toa cũ (toa gần nhất), tiền dịch vụ (bao gồm tiền khám và thủ thuật nếu có, nhấn vào nút "Dịch vụ" để thay đổi, thêm thủ thuật thực hiện và giá tiền nếu có), tiền thuốc (tính dựa trên số lượng các thuốc và giá tiền tương ứng), tổng tiền (bao gồm tổng tiền dịch vụ và tiền thuốc, đây là số tiền mà bệnh nhân phải trả sau cùng).
(9) Hiển thị danh sách các thuốc được tìm kiếm tương ứng với từ khoá đã nhập ở mục (7), hiển thị các thông tin như số lượng tồn, tên thuốc, đơn vị, phương thức, ghi chú,...
(10) Cụm nút chức năng cho việc kê toa:

(11) Cận lâm sàng: bác sĩ nhập thông tin bệnh nhân vào nhấn nút "Cận lâm sàng" để ra phiếu yêu cầu bệnh nhân thực hiện xét nghiệm lấy kết quả trước khi tiến hành chẩn đoán.

Các hình ảnh