3.10. Quản lý gợi ý

Các gợi ý như Khám lâm sáng, Chẩn đoán, Dị ứng thuốc, Lời dặn có thể được lưu trữ trước để giúp việc kê toa được thực hiện nhanh chóng hơn bằng cách hiển thị danh sách gợi ý khi nhập liệu vào các mục này. Khi bác sĩ nhập vào các thông tin mới cho những mục này thì các thông tin mới này cũng được tự động lưu lại để dùng làm gợi ý cho những lần kê toa tiếp theo. Như vậy, càng sử dụng chương trình nhiều, dữ liệu của chương trình càng trở nên phong phú và càng hiệu quả hơn trong công việc. Bác sĩ có thể kiểm tra lại danh mục các gợi ý sẵn có, có thể thêm vào hay xoá bớt tuỳ mục đích sử dụng.

Các mục gợi ý hỗ trợ bao gồm: