1.3. Hướng dẫn mua hàng

1.3.1. Đối với phiên bản Online

Khách hàng đăng ký sử dụng và thanh toán hàng tháng để gia hạn tài khoản. Khi cần gia hạn tài khoản, khách hàng liên hệ với Medict.mobi để nhận thông tin thanh toán, chúng tôi sẽ tiến hành gia hạn tài khoản cho khách hàng ngay khi nhận được thanh toán.

1.3.2. Đối với phiên bản Offline

Để mua phiên bản Offline, khách hàng làm theo trình tự bên dưới:

  1. Khách hàng tải về và cài đặt chương trình (xem hướng dẫn cài đặt), chọn và tải phần mềm muốn mua bên dưới hoặc tại trang Bảng giá, nếu không cài đặt được khách hàng liên hệ với chúng tôi để trợ giúp cài đặt miễn phí. Lưu ý khách hàng cài đặt trước chương trình AnyDesk ở bước 3 trong phần hướng dẫn cài đặt khi liên hệ.
  2. Khởi động chương trình và làm theo các bước hiển thị trên màn hình.
  3. Thanh toán và kích hoạt chương trình. Chúng tôi sẽ thông báo khi đã kích hoạt bản quyền trên máy khách hàng, lúc này khách hàng cần khởi động lại chương trình và chờ vài phút để kích hoạt bản quyền phần mềm.

Tải về
Phiên bản Tây Y
Tải về
Phiên bản Đông Y