3.4. Quản lý lịch hẹn

Tính năng quản lý lịch hẹn để ghi chú, nhắc nhở cho các bác sĩ về những ghi chú, công việc cần phải giải quyết trong ngày, thông tin những bệnh nhân sẽ tái khám trong ngày. Tính năng như cuốn sổ tay thu nhỏ giúp các bác sĩ quản lý công việc, quản ly phòng khám của mình một cách hiệu quả.Hướng dẫn

(1) Các nút nhấn trái phải, người dùng có thể chọn để xem thông tin ngày kế tiếp hoặc trước đó.
(2) Hiển thị vùng ngày tháng đang hiển thị trên màn hình hiện tại.
(3) Các nút chức năng chọn kiểu hiển thị lịch và các ghi chú theo ngày, theo tuần hay theo tháng.
(4) Ô ngày hiện tại được tô màu cam, các sự kiện được xếp vào ô ngày với thời gian bắt đầu hiển thị ở phía trước các sự kiện để gợi nhớ.
Người dùng chọn vào 1 ô ngày bất kỳ để thêm sự kiện vào ngày đó, sự kiện có thể kéo dài nhiều ngày dựa trên thời gian bắt đầu và kết thúc, khi nhập sự kiện mới cần có các thông tin như tên sự kiện, màu gợi nhớ, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và ghi chú.

Các hình ảnh