3.5. Điều chỉnh thông tin phòng mạch

Các bác sĩ có thể thay đổi thông tin của phòng mạch trên toa thuốc bất cứ khi nào mình muốn, những thông tin như địa chỉ, giờ làm việc, tên phòng mạch,... có thể dễ dàng thay đổi tuỳ theo nhu cầu. Tính năng cũng hiển thị một bản xem trước của toa thuốc giúp các bác sĩ linh hoạt trong việc bày trí thông tin của phòng mạch trên toa thuốc gởi bệnh nhân. Có thể tiến hành in toa thuốc mẫu ra thử để kiểm tra lại trước khi đi vào hoạt động. Tính năng thay đổi mật khẩu cho người dùng phòng trường hợp mật khẩu bị lộ ra ngoài. Để bảo mật thông tin, bác sĩ nên là người duy nhất nắm mật khẩu để đăng nhập vào màn hình làm việc.Hướng dẫn

(1) Chỉnh sửa các thông tin cho phòng mạch, bao gồm các thông tin in trên toa thuốc và một số cấu hình cho hệ thống:

(2) Cập nhật logo phòng khám (hình hiển thị trên toa thuốc), và ảnh đại diện (hình người dùng hiển thị trên phần mềm).
(3) Xem trước mẫu toa thuốc với các thông tin đã điều chỉnh với dữ liệu bệnh nhân mẫu, bác sĩ có thể nhấn nút "In" để in mẫu ra xem trước.
Tính năng thay đổi mật khẩu người dùng. Tính năng xem trước và in mẫu phiếu số thứ tự, có thể thay đổi mẫu phiếu số thứ tự bằng trình soạn thảo được tích hợp vào chương trình, từ khoá {number} là nơi con số thứ tự được ghi. Sau khi soạn xong nhấn nút "Thay đổi mẫu phiếu số thứ tự" để cập nhật và xem trước cũng như có thể in a để kiểm tra lại.