5. Bảng giá

5.1. Phiên bản cho phòng khám Tây Y

Sử dụng cho các loại phòng khám Tây Y như phòng khám nhi, phòng khám sản, phòng khám tai mũi họng, phòng khám mắt,...

Phần mềm có thể được cấu hình hoạt động trên nhiều máy trong cùng 1 phòng mạch (kết nối các máy tính thông qua mạng cục bộ LAN) và phân quyền cho các máy, ví dụ 1 máy tiếp nhận bệnh nhân, 1 máy dành cho bác sĩ kê toa, và 1 máy tiếp nhận toa để in và phát thuốc, 1 máy cho quản trị kho thuốc,... Xem thêm hướng dẫn tại đây

5.2. Phiên bản cho phòng khám Đông Y

Sử dụng cho phòng khám Đông Y hoặc phòng khám sử dụng Đông Y và Tây Y kết hợp.