3.7. Quản lý kho thuốc

Kho thuốc của phòng mạch được quản lý một cách hiệu quả, từng danh mục thuốc đều được lưu trữ thông tin như giá cả, số lượng tồn,... những thông tin này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc định giá toa thuốc một cách tự động, cũng như giúp các bác sĩ nắm được tình trạng của từng loại thuốc, kịp thời bổ sung các thuốc sẵn có cho phòng mạch nếu sắp hết, giúp công việc trôi chảy hơn. Tính năng cho phép thêm thuốc mới, chỉnh sửa thông tin, thay đổi số lượng tồn,... và xoá các danh mục thuốc không còn dùng nữa.Hướng dẫn

(1) Các nút chức năng để quản trị cho kho thuốc, bao gồm:

(2) Tìm kiếm và sắp xếp danh sách kết quả tìm được theo từ khoá, thể loại thuốc, sắp xếp theo các tiêu chí như tên thuốc, ngày nhập kho, số lượng tồn, hạn sử dụng,... chọn sắp xếp theo tăng dần hay giảm dần.
(3) Hiển thị danh sách thuốc trong kho, bao gồm những thông tin cơ bản như tên thuốc, ngày hết hạn, giá vốn, giá bán,...
(4) Các nút chức năng giúp quản lý thuốc: xem thông tin chi tiết thuốc, xem lịch sử sử dụng (xuất kho, nhập kho, bác sĩ kê toa) của từng loại thuốc.
(5) Chức năng phân trang hiển thị khi danh sách thuốc trong kho quá dài.

Các hình ảnh