3.12. Kết nối trong mạng LAN

Chương trình có thể được kết nối từ các máy tính khác trong cùng mạng LAN (mạng cục bộ) thông qua địa chỉ hiển thị ở phần đầu chương trình (bên dưới tên người dùng) như hình dưới. Mở trình duyệt web Chrome trên máy tính khác cùng mạng LAN và nhập vào địa chỉ này để sử dụng chương trình.

Nhóm phát triển MeClinic chân thành cám ơn sự đóng góp của các bác sĩ trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.